Technická správa nemovitostí

Technickou správu nemovitostí chápeme jako komplexní službu správy objektů. Tato služba má zajišťovat bezproblémový chod technologií nemovitosti, s co nejnižšími náklady na provoz v návaznosti na návratnost vynaložených investic. Našim klientům nabízíme široké portofilum technických služeb v této oblasti.

Poskytované služby a činnosti v oblasti technické správy budov:

TECHNICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
 • zajištění komplexního chodu objektových technologií
 • provozu a údržby topných systémů - výměníků, plynových kotelen, tlakových nádob, úpraven vody
 • provozu a údržby VZT, klimatizačních jednotek, chladících zařízení
 • provozu a údržby systému SHZ, včetně strojoven SHZ
 • provozu a údržby systémů EPS,
 • provozu a údržby systémů MAR
 • provozu a údržby UPS
 • provozu a údržba DA ( záložních zdrojů – diesel agregátů )
 • dozor výtahové techniky
 • komplexní revizní a kontrolní činnost dle platné legislativy včetně možnosti odstranění zjištěných závad
 • vedení technické administrativní dokumentace v souladu s platnou legislativy
 • reklamační činnost
 • 24 hod. havarijní služby
 • drobná stavební údržba objektu
 • kominické služby
 • instalatérské služby
 • elektrikářské služby
 • zámečnické služby
 • malířské služby
 • zednické služby
 • truhlářské služby

Dále jsme schopni zajistit dle požadavku klienta:

 • dodavatele na rozsáhlejší stavební činnost a rekonstrukce dle požadavku klienta
 • dodavatele na kompletní úklidovou činnost, včetně strojového vybavení
 • dodavatele na zahradnickou činnost
 • ostrahu objektu, včetně dodání kamerových systémů